قبل از اقدام برای بستن قرارداد پیش فروش آپارتمان ، باید مدارکی را از پیش فروشنده درخواست کنید. بر اساس قانون، پیشگیرنده موظف است قبل از انعقاد قرارداد پیش فروش، پروانه ساخت بنای مورد نظر را از شهرداری اخذ و همچنین برای هر واحد ساخت و ساز، شناسنامه جداگانه حاوی کلیه مشخصات واحد دریافت کند.

لازم است قبل از انعقاد قرارداد مدارک ارائه شده توسط پیش فروشنده را به دقت بررسی کرده و از اعتبار آنها اطمینان حاصل نمایید. شما باید تمام مدارک ارائه شده توسط پیش فروشنده را با مدارک شناسایی خود (از جمله شناسنامه و کارت ملی) بررسی کنید و مطمئن شوید که مدارک متعلق به پیش فروشنده‌ای است که می خواهید با او قرارداد ببندید.

قرارداد پیش فروش آپارتمان باید به صورت رسمی و قانونی در یکی از دفاتر اسناد رسمی امضا شود.

توجه داشته باشید که انعقاد قرارداد پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی موضوع مهمی است و در صورت امضای قرارداد در دفاتر مشاور املاک و یا در دفتر شرکت ساختمانی شرکت پیمانکاری و یا در هر مکان دیگری و دفتر، در صورت بروز اختلاف در حین اجرای قرارداد، نمی توانید از قرارداد مذکور استفاده کنید. طرح دعوی حقوقی.

در صورت بروز اختلاف و نیاز به طرح شکایت و مطالبه هر یک از طرفین قرارداد، فقط سندی که در دفاتر اسناد رسمی به امضای طرفین رسیده باشد نزد دادگاه معتبر است.

کمترین نکاتی که لازم است در قرارداد پیش فروش آپارتمان قید شوند

هنگام تنظیم قرارداد پیش فروش آپارتمان لازم است نکاتی که باید در قرارداد گنجانده شود در نظر گرفته شود. متن قانون پیش فروش ساختمان حداقل عناصری را که باید در قرارداد پیش فروش ساختمان لحاظ شود مشخص کرده است. این مقالات عبارتند از:

نام و اطلاعات طرفین قرارداد (حقیقی و حقوقی)

نشانی ملکی مورد نظر که قرار است ساخته شود.

مشخصات و امکانات واحد ساختمانی مذکور.

(مانند مساحت عمارت، تعداد اتاق، شماره طبقه، شماره واحد، شماره پارکینگ و انباری)

 

مشخصات فنی و معماری ساختمان

مانند مکان کاربری، مساحت کل ورزشگاه و زیربنا، تعداد کل واحدها و تعداد طبقات، نوع مصالح به کار رفته در زیربنای ساختمان، نما، سیستم گرمایش و سرمایش و سایر موارد ثبت شده در پروانه ساخت و شناسنامه فنی و یا موارد دیگری که بر قیمت اثرگذار است.